درباره زودیاک

خودت رو باور داشته باش

پلتفرم آموزشی زودیاک در سال 1398 در راستای ارتقاء سطح دانش کشور عزیزمان راه اندازی شده است. هدف زودیاک این است که با ارائه دوره های آموزش حرفه ای و کم یاب در زمینه فناوری اطلاعات، تجارت الکترونیک و داده کاوی نقش مهمی در افزایش دانش های مذکور در کشور عزیزمان داشته باشد. در همین راستا آموزش های ارائه شده در بالاترین سطح ممکن قرار دارند و ما خودمان را در قبال دانشجویان خود متعهد می دانیم.

ما معتقد هستیم که فناوری اطلاعات و دانش های مربوط به این حوزه می تواند دنیا را تغییر بدهد و متخصصان فناوری اطلاعت می توانند در بهبود دنیا نقش اساسی ایفا کنند. پس خودتان را باور داشته باشد و همراه ما باشید 😉

تماس با زودیاک